Kat. Scholengemeenschap Rhode-Schelde
Cooppallaan 126
9230 Wetteren